ПУ „Паисий Хилендарски“ е домакин на кампания за повече здрави семейства

За първи път в гр. Пловдив, един от най-старите градове не само в България, но и в Европа, ще се проведе здравно-образователна кампания по преконцепционна грижа насочена към младежи в репродуктивна възраст с цел оптимизиране на знанията им преди зачеване, подобряване здравето на потенциалните майки (и бащи), предотвратяване на вредните рискови фактори, засягащи развиващия се плод.

Екипът на „Искам здраво дете“ съвместно със Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, организират здравно-образователна лекция на тема „Преконцепционна грижа за повече здрави семейства“, насочена към студенти от всички специалности и курсове, която ще се проведе от 17:00 часа в 6-та Аудитория на университета (сграда ректорат).

Всяка жена в репродуктивна възраст, която е способна да забременее е кандидат за преконцепционни дейности преди концепция, дори и да не планира бременност. Преконцепционните дейности са превантивни, лечебно-профилактични и диагностични интервенции, предоставяни на жени в детеродна възраст преди бременността им, между следващите бременности за подобряване на здравето им по време на бременността, както и раждането и отглеждане на здрави деца. Този вид дейности осигуряват непрекъснатост на грижите и насочват жените към потенциалните рискови фактори за здравето им преди зачеване, както и възможните неблагоприятни последици за майката и плода.

Кампанията е насочена към подобряване на здравната култура и информираността за семейно планиране и преконцепционни грижи. Лектор на събитието ще бъде д-р Елеонора Христова-Атанасова, дм – главен асистент в катедра „Социална медицина и обществено здраве“ към Медицински университет – Пловдив и създател на първата уеб-базирана здравно-образователна платформа „Искам здраво дете“.

От 2019 г. д-р Христова има придобита специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“, както и защитен дисертационен труд на тема: “ Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве.”  В стремежа си да надгражда непрекъснато своите познания, тя участва в редица международни и национални обучителни семинари и курсове в областта на семейното планиране и преконцепционните дейности.

По време на лекцията участниците ги очакват интересни игри и изненади, както и ще получат отговори на най-честите въпроси за една жена в репродуктивна възраст:

✅„Кога е подходящият момент да имаш дете?“

✅„ Как мога да съчетая кариера и семейство?“

✅„Какви са препоръките и необходимите мерки, които трябва да спазвам преди планиране на бъдеща бременност?“