ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНИЦЕФ подписаха първо споразумение

За съвместно провеждане на професионално-педагогически специализации

За първи път в България се подписа Споразумение за съвместно провеждане на професионално-педагогически специализации „Менторството в позитивното и приобщаващото образование“ и „Социална и поведенческа промяна“ между УНИЦЕФ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Двете специализации са насочени към развитие на компетентности на педагогическите специалисти за формиране на позитивна и приобщаваща образователна среда, подпомагане на  изграждането на сплотена училищна общност и проследяване на социалната и поведенческата промяна на училищните общности.

Споразумението и Меморандумът за сътрудничество бяха подписани от Ректора на Пловдивския университет – проф. д-р Румен Младенов и представителя на УНИЦЕФ в България – Кристина Доротея де Бройн.

Документи за прием в специализациите ще се приемат от 17 юни до 30 септември 2024 г. в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.