ПУ „Паисий Хилендарски” открива Технологичен център

Притискат теолози от ПУ да се преместват в Духовната академия в Пловдив

С официална церемония Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще открие днес Технологичния си център, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Невена Милева. Сред поканените на откриването са министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев, зам.-министърът на образованието и науката проф. д-р Николай Денков, зам.-председателят на парламентарната комисия по образование доц. д-р Борислав Великов, областният управител на Пловдивска област Розалин Петков, кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев и ректорските ръководства на Аграрния университет, Университета по хранителни технологии и Медицински университет – Пловдив.

Технологичният център на Пловдивския университет е уникален за страната. Той е разработен по проект  „Екотехнологии на информационното общество” и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът включва изграждането и оборудването на Технологичния център на ПУ „Паисий Хилендарски“, обособяването на Административен отдел, който да се ангажира с управление на оперативни дейности и консултантска дейност, сформиране на Конферентен център, на Учебен център – за извършване на обучителна дейност, и на Лабораторен комплекс.

Технологичният център ще бъде инфраструктура за провеждане на иновативни научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии и екологичните ИКТ и за трансфер на технологиите за индустриално внедряване в предприятията. Новоизграденият комплекс ще насърчи контактите между науката и бизнеса. Разпространението и мултиплицирането на резултати от научните изследвания в дейността на фирми и организации ще доведе до предлагане на продукти с подобрено качество и/или характеристики на българския и международен пазар, като стимулира и експорта, обясни проф. д-р Невена Милева.

Обучителната дейност на центъра ще е насочена към повишаване на квалификацията на младите специалисти в България. Това, в допълнение към трансфера на резултати на иновативни научни изследвания в реалната икономика, свързана с производство на екопродукти, ще повиши конкурентоспособността на икономиката, смята проф. Милева. Сформираните динамични изследователски екипи от учени и специалисти ще работят за осъществяване на сътрудничество и коопериране с други технологични и изследователски центрове в Европа, което допълнително ще активизира регионалния икономически потенциал и ще насърчи на иновационния климат.

ДЗЗД „Екотехнологии 21“ е гражданско дружество между ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Аквахим“ АД. Обединението е създадено на базата на дългогодишно сътрудничество между двете организации по различни научни и инфраструктурни проекти. Дружеството е основано с цел създаване и развитие на Технологичния център на Пловдивския университет като среда за провеждане на иновативни научни изследвания, резултатите на които са ориентирани към индустриално внедряване в български и чуждестранни фирми.

 

Подобни статии

Top