ПУ „Паисий Хилендарски” представя среда за виртуално обучение

ПУ остана празен на 9 декември

Е-обучение, което се провежда в т.нар. среди за виртуално обучение, ще представи по време на пресконференция утре, 18 декември, Пловдивският университет „Паисий хилендарски“. Модерната форма на преподаване и учене е резултат от реализирането на проект „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование”, изпълнен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Стойността на проекта е 767 959 лв., а срокът на изпълнение – 25 месеца. Това съобщи зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д.м.н. Георги Тотков, ръководител на проекта.

Ще бъдат представени информационна инфраструктура от тип „електронен университет“, типова нормативна база за управление и провеждане на качествено е-обучение, изградената виртуална библиотека с цифрови хранилища с отдалечен достъп, стандартизираните учебни е-материали за 297 дисциплини на 102 специалности в 19 професионални направления на 6 области на висшето образование, както и тематичната осемтомна поредица „Електронният университет”. Като резултат от проекта са създадени и 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар, подчерта проф. Тотков.

 

Подобни статии

Top