ПУ „Паисий Хилендарски“ с нова информационна инфраструктура

Новата си информационна инфраструктура (ИнфоИ) от тип „електронен университет“ ще представи днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Реализирането й е резултат от изпълнението на проекта „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)”  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

След приключването на СИРИУС Пловдивският университет вече има значителни конкурентни предимства по отношение на управлението на дейности в различни сфери на висшето образование като обучение, преподаване, изследвания, администриране и др., включително и предоставяне на широк спектър от електронни административни услуги от типа „на едно гише“.

Благодарение на въведените нови технологии ИнфоИ поддържа електронни портфолиа на студенти, преподаватели и служители, на базата на които осигурява и проследява участието им в типични университетски сфери на дейност – обучение, преподаване, изследвания и управление. Въведено е „безкнижно“ обработване на данни и документи с тяхното следващо съхраняване в университетски многофункционален цифров архив.

Резултатите от внедряването на интегрираната университетска информационна система (вкл. усъвършенствани подсистеми за управление на три университетски сфери на дейност), както и цялостното изпълнение на проекта ще представят ръководителят на проекта проф. д-р Запрян Козлуджов (ректор на университета) и координаторът – проф. д.м.н. Георги Тотков (зам.-ректор).

 

 

Подобни статии

Top