Първо заседание на коалиционния кабинет "Борисов" - DC news

Първо заседание на коалиционния кабинет „Борисов“

Първото заседание на новоизбраното правителство ще се проведе днес от 10 часа.

Кабинетът ще разгледа проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г. и промени в данъчните закони.  Ще бъдат направени промени в Закона за данък добавена стойност.

В мотивите към проекта за промени се посочва, че е изготвен във връзка с необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство към  изискванията на европейските директиви и регламенти.

От 1 януари 2015 г. доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, ще се облагат в държавата, където получателят им е установен, предвижда европейското законодателство и това изискване се транспонира и в нашия данъчен закон.Това става ясно от публикуваните изменения на сайта на Министерство на финансите.

С промените се хармонизира в нашето законодателство и европейска директива за минималната помощ към икономически предприятия.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в закона за акцизите и данъчните складове, с които поетапно се увеличава акцизната ставка на цигарите. Предлага се и времеви график за достигане на минималните нива на облагане от 90 евро за 1000 къса до 31 декември 2017 г.

 

 

 

Подобни статии

Top