Първо заседание на Областния съвет за развитие

Докараха бюлетините в Пловдив

Областният управител на област Пловдив Розалин Петков свиква първото за годината заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив. По време на заседанието ще се проведат работни срещи с ръководството на EVN България Електроразпределение, зам.-министъра на околната среда и водите Павел Гуджеров, изпълняващия длъжността директор на Басейнова дирекция – Пловдив Вълчо Крадажов и ще бъде разгледано предложение за създаване на Постоянна секторна комисия към  Областния съвет за развитие РЦПД „ Тракия икономическа зона “, във връзка с изпълнението на Меморандум от 20.03.2014 г.

Членове на Областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

По покана на Областния управител в заседанието ще участват също председатели на клъстери и експерти от Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към Министерството на земеделието и храните на Република България.

Подобни статии

Top