Пътуваща изложба за приемането на християнството гостува в Пловдив - DC news

Пътуваща изложба за приемането на християнството гостува в Пловдив

Пътуваща изложба за християнството гостува в Пловдив

Пътуващата изложба „Цар Борис Михаил Покръстител. Волята и духът на България” ще бъде открита на 14 ноември 2014 г. във  фоайето на Народна библиотека „Иван Вазов” от 11.00 ч.Експозицията ще гостува в Пловдив до 23 ноември.

Изложбата е посветена на 1150-годишнината от кръщението на княз Борис-Михаил и приемането на християнството за официална религия в България и се реализира по идея на д-р Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет” и с финансовата подкрепа на фондацията и Община Пловдив. Автор на изложбата е проф. Пламен Павлов.

Изложбените табла съдържат интересна образователна информация и репродукции на най-значими паметници на книжовността, на предмети и произведения, свързани с ранното българско християнство. Историята е разказана така, че да увлече деца и възрастни, редувайки образи и текст.

Експозицията проследява мащаба и значимостта на културно-политическата реформа на княз Борис І – най-дълго управлявалият български владетел, останал в историческата памет като „светият цар”. Специално внимание в нея е отделено на дейността на светите братя Кирил и Методий, на книжовните центрове Плиска, Преслав, Охрид, както и на „българското културно излъчване” през Средновековието. В няколко отделни и кратки глави в нея са преразказани процесите, в които Средновековна България заедно с религията, получава свой държавен и богослужебен език и свое духовенство.

„Резултатите от великото дело на Борис-Михаил са пред нас – в книжовното наследство на една политическа, религиозна и културна общност, която се е изградила и на основата на третата официално призната азбука в Европа – кирилицата – българската азбука.

Днес повече от всякога имаме нужда от примера на Покръстителя Борис-Михаил, защото такива резултати са постижими само благодарение на силна, последователна и безкомпромисна управленска воля. Борис I утвърждава българската държава като „третата Велика сила“ на картата Европа, призната и зачитана от духовните и политически „стълбове“ на средновековния свят Рим и Константинопол.

Искрено се надявам с инициативата си да възпитаме най-младите, да се гордеят със своята родна, българска азбука – третата официална азбука в Европейския съюз, и да познават непреходните ценности, завещани ни от старобългарското книжовно наследство, спечелило на България славата на класическа страна на знанието, просперитета и духовността.“ – д-р Милен Врабевски.

 

Подобни статии

Top