Работодатели проявяват интерес към кадри от ПУ

Засилен интерес проявяват работодателите към кадрите от специалността „Телематика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съобщиха висшето училище. Разкриването на нови работни места от чужди компании в Пловдив и областта определя и високото търсене на квалифицирани кадри.

Пловдив се наложи като вторият най-голям притегателен център в България за инвестиции в информационни технологии и аутсорсинг на бизнес процеси след столицата. Създаването на работни места за младите висшисти е сред най-големите приоритети в областта.

През месец май беше подписан меморандум за сътрудничество между Пловдивския университет и Българската аутсорсинг асоциация, а чуждестранните фирми, които сега разкриват нови заводи на територията на област Пловдив, имат нужда точно от специалисти в областта на телематиката. Бизнесът и университетът работят в пряка връзка по този въпрос.

Телематиката е специалност, осигуряваща стабилни познания от сферата на информационните и комуникационни технологии, на електрониката и софтуерните науки, и също така развиваща всички личностни умения, необходими за доброто кариерно развитие в технологичния свят.

Специфичното за обучението по „Телематика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ е силно застъпената практическа подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения. Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта с възможност за оставане на работа при успешно завършване на бакалавърската програма.

Обучението се извършва по съвременни уеб-базирани методи в собствена Интернет-базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно.

Придобитите познания могат да бъдат прилагани в широка гама от инженерни професии, позволяващи не само адекватно материално подсигуряване, а и удовлетворителен професионален път, изпълнен с много интересни предизвикателства, положителни емоции и иновативни открития.

Завършилите специалност „Телематика“ в ПУ “Паисий Хилендарски” имат възможност да се реализират както в ИТ сектора, така и в областта на автомобилната електроника и автоматизацията – сектори с нарастващи инвестиции в България и особено в Икономическа зона „Тракия“.

Благодарение на тясното сътрудничество на Пловдивския университет с Община Пловдив и бизнеса, квалификацията „Инженер по Телематика“ дава възможност на завършилите студенти веднага да започнат работа в предприятията за производство на автомобилни части, с много добра заплата и възможност за кариерно израстване.

За новата академична година все още има свободни места в специалност „Телематика“. Условията и реда за участие в допълнителния прием са публикувани на официалния сайт на Пловдивския университет. Кандидат-студентите, желаещи да получат повече информация, могат да се свържат и с доц. Кафадарова на тел. 0888 828 909 или в стая 214 на Ректората на ул. „Цар Асен“ № 24.

 

Подобни статии

Top