Разглеждат идейни проекти за укрепване и социализация на река Марица в Пловдив

Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) разгледа идейния проект за укрепване и социализация на речното корито на река Марица в границите на град Пловдив в зоната от Гребна база до Бента.

Проектът предвижда изграждане на пешеходни и велоалеи, зона за каране на ролери и скейтборд, въжени атракциони, детски площадки, зони за разходки и отдих, както и такива, предназначени за временни, кампанийни или събитийни мероприятия.

Кметът Иван Тотев, заместник-кмета Димитър Кацарски и главния архитект Румен Русев подробно обсъдиха акцентите в проекта относно осветление на местата, които ще бъдат използвани от гражданите. Ще бъдат обособени паркови пространства покрай реката с възможност за приближаване до водата. Свързаността на алеите с мостовете ще става посредством стълби и рампи, подходящи и за хора с увреждания.

В плановете на проекта за благоустрояване на река Марица влиза и съответното затревяване и засаждане на подходящи видове растителност, които да са в съответствие с природата и естествената среда. За водоплаващите птици също ще бъде помислено, като на места по продължение на речното корито ще бъдат обособени зони с високи растения, където пернатите да имат възможност да се крият и гнездят. Идеята е да се запази съществуващата екосистема в коритото на реката, като максимално ще се използват естествени материали.

Днешното обсъждане стана и в присъствието на представители на Камарата на инженерите и Камарата на архитектите, РИОСВ, както и на служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. Проектът е единственият по рода си, който касае социализиране на речно корито в урбанизирана територия при това с голям мащаб.

След заседанието си ЕСУТ ще даде препоръки към фирмата изпълнител, след което ще одобри идейния проект. Когато това стане, в рамките на 35 дни ще трябва да се изработи и техническото задание.

Подобни статии

Top