Разделно събират отпадъците в администрацията на район „Южен“

рециклиране

Служителите от администрацията на район „Южен“ започнаха своята стъпка в зеленото си ежедневие на работните си места в Общината.

На двата етажа в административната сграда бяха поставени контейнери за разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаси и метал и контейнер за стъкло, съобщи кметът на район „Южен“ г-н Борислав Инчев.

С включването си в кампанията служителите на района се ангажират да използват пълноценно специалните контейнери за хартиени отпадъци, като по този начин всеки служител заявява своята гражданска позиция и отношение към проблемите, свързани с опазването на околната среда.

Всеки, включил се в разделното събиране на работното си място, показва на практика какви са отговорите на въпросите “Как отпадъците могат да се превърнат в ценен ресурс?”, “Какво трябва да направим с нашите отпадъци, за да може обществото да спечели, като събраните отпадъци се преработят от рециклиращите предприятия в страната в нови продукти?”, “Защо и как да събирам разделно отпадъците в офиса и вкъщи?”.

Отпадъците са ценен ресурс и тяхното неоползотворяване ни струва скъпо допълни кмета на района.  Ако всеки знае какво трябва да се прави с отпадъците и положи малко усилия и време, той е дал своя принос към опазването на природата.

Разделното събиране на отпадъците води до по-лесното им рециклиране и превръщането им в ресурси. По този начин те не отиват в депата, а в рециклиращите предприятия и се пестят средства, които реално жителите плащат под формата на данъци.

Събраната незамърсена хартия в специалните контейнери на работните места в администрацията на район „Южен“  ще бъде рециклирана и превърната в ресурс, ще спаси дърво, ще спести енергия ще запази водата и въздуха чисти. Това е стъпка към по-доброто и чисто зелено ежедневие на служителите от района, коментира Борислав Инчев .

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top