Разпределиха ресорите на заместник-здравните министри

Тримата зам.-министри на здравеопазването вече имат ресори. Заместник-министър Мирослав Ненков ще отговаря за медицинските дейности, образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването.

В ресора на д-р Ненков влизат още европейската координация и международните дейности, както и управлението на търговските дружества и капиталовите разходи.Той ще отговаря и за за въвеждането на електронното здравеопазване.

Контролът върху дейността на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи за деца, на Център „Фонд за лечение на деца“, Центъра за асистирана репродукция, Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и на Изпълнителната агенция по трансплантация също ще бъдат негова задача.

На заместник-министър Лидия Нейчева са поверени лекарствената политика, респективно – регулирането и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, обществените поръчки в системата на здравеопазването и администрирането на международните проекти.

1 2

Подобни статии

Top