Разчистват трошките в „Южен“, сигнализирайте!

Акция по облепване на излезли от употреба МПС започна тази сутрин в пловдивския район „Южен“, съобщи районният кмет Борислав Инчев.

„Възложил съм на комисия от експерти да опишат максимално точно старите автомобили, след което ще започне процедура по тяхното облепване. При неизпълнение в рамките на 3-месечния срок ще се пристъпи към тяхното принудително вдигане“, уточни Инчев.

Той сподели, че разчита на собствениците след облепването на стария им автомобил да бъдат отзивчиви и да го преместят в собствен или нает за целта терен или автомобилът да мине задължителния технически преглед.

Колите, които попадат в категорията „Излязло от употреба моторно превозно средство“, са: автомобили с липсващ регистрационен номер; автомобили, на които не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност; спрени от движение автомобили, които се намират върху държавна или общинска собственост.

В изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив до момента служителите от районната администрация са съставили75 предписания на излезли от употреба МПС, като 7 коли са принудително репатрирани.

Гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Южен“ на тел. 032/276-131 и 032/276-140.

Подобни статии

Top