Разясняват възможностите за еврофинансиране в образованието

Насоките за кандидатстване с проектни предложения за настоящи и предстоящи процедури по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година“ ще бъдат разяснени по време на информационно събитие на Областен информационен център – Пловдив. То се осъществява съвместно с Управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година“.

В събитието ще участват представители на висши училища, БАН и други научни звена, председатели на национално представителни организации на работодателите, директори и служители в основни и средни училища, обединени детски заведения и други образователни институции в Пловдивска област, както и представители на РИО, общински администрации, неправителствени организации и медии.

Основен акцент в информационния ден ще бъде представянето на актуални конкурси по приоритетна ос 1 – „Научни изследвания и технологично развитие“, като ще бъдат представени процедурите „Създаване и развитие на Центрове за върхови постижения“ и „Създаване и развитие на Центрове за компетентност“, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

В информационния форум ще се включи и проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката.

Снимка: bnr.bg

 

Подобни статии

Top