Разясняват как да кандидатстваме за саниране в „Централен“

В „Централен” продължава мащабната акция по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Живущите  в района „могат да се възползват от възможността за подобряване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците. Финансирането  е 100 % безвъзмездно.

Сградите, които могат да участват по програмата трябва да са многофамилни жилщни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999г., могат да участват също и еднинични паметници на културата или разположени на теритоии към охранителни зони на недвижими културни ценности.

Администрацията на район „Централен“ провежда кампания за възможностите за кандидатстване, като информира собствениците с уведомителни писма на входните врати.

 

Подобни статии

Top