Разясняват що е "корпоративна социална отговорност" - DC news

Разясняват що е „корпоративна социална отговорност“

Как бизнесът подпомага финансово неправителствените организации в работата им с най-уязвимите групи в обществото, ще обсъждат в Пловдив институции, фондации и фирми. По време на дискусията ще бъде представен опитът на фондация „За Нашите Деца“ и Българския център по нестопанско право.

Големите корпорации у нас вече са узрели да подпомагат финансово неправителствения сектор в работата му с най-уязвимите социални групи. Това твърди изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова. На конференция под надслов „Как бизнесът помага – от корпоративна филантропия към инвестиции в обществото“ днес, тя ще разкаже как фондацията набира средства, за да подпомага деца и семейства в риск.

„Само за първите девет месеца от тази година 66 деца, това са новородени и деца в ранна възраст, не постъпиха в дом за деца, именно благодарение на професионалната подкрепа на експертите от фондация „За Нашите Деца“, осигурена благодарение на корпоративния сектор“ – посочи Шалапатова.

С помощта на точно такава подкрепа, неправителствената организация е подпомогнала самотна майка, която е родила детето си и е възнамерявала да го остави за отглеждане в социален дом.

„Когато една такава майка е сама и когато получи едно много мило и много лично и позитивно отношение, без да бъде обвинявана за каквото и да било, тя се успокоява и започва да мисли много по-рационално“, допълни изпълнителният директор на фондацията.

Неправителствената организация работи с четири големи корпорации, две от които са базирани в Пловдив. „Мисля, че фирмите вече са дорасли за това, да станат част от гражданското общество“, коментира Шалапатова.

 

Подобни статии

Top