Режим на водата в две асеновградски села

От днес асеновградското село Червен е с режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете от 10,00ч. до 17,00ч. и от 22,00ч до 06,00ч.

Още в първия ден на юли кметът на село Долнослав също обяви воден режим.

Вода в селото няма в часовете от 12,00ч. до 17,00ч. и от 22,00ч до 06,00ч.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.