Резиденция в Стария Пловдив отива на прокурор заради препарирани животни

По сигнал от фондация „Биоразнообразие“, експерти на РИОСВ – Пловдив със съдействието на IV РУП – Пловдив, извършиха проверка на ресторант „Петър I“ в Стария Пловдив.

Констатирали са, че в резиденцията са изложени препарирани екземпляри на морски и скален орел, защитени от Закона за биологичното разнообразие.

При проверката не са представени документи за произход на препарираните екземпляри и не е установен собственикът им. Присъствалият на проверката управител на ресторанта Емил Тиберов е отказал да предаде препарираните животни.

С това той възпрепятства изпълнението на задълженията на експертите от РИОСВ – Пловдив да отнемат препарираните птици в полза на държавата.

Като мотив за отказа управителят посочил отсъствието на собственика на имота, в който се намира ресторанта и имуществото в него.

Поради изключителната рядкост на морския орел в Закона за биологичното разнообразие е указано, че за притежаването на такъв вид се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс, който предвижда освен глоби и лишаване от свобода до 5 години.

Случаят е предаден от РИОСВ – Пловдив на Районна прокуратура – Пловдив за предприемане на действия по търсене на съответната наказателна отговорност на виновните лица.

Подобни статии

Top