Резултати от класирането за прием в детските заведения в Пловдив

В проведеното 15-то поред за годината класиране за прием в детските заведения на Пловдив взеха участие общо 401 деца – 196 от тях кандидатстваха за яслените групи, 105 за първа възрастова група, 55 деца за втора група, 24 за подготвителните групи за 5-годишни деца и 21 деца за подготвителните групи за 6-годишни деца.

Обявените места бяха достатъчни за всички възрастови групи. Некласирани деца има поради несъвпадение на желанията на родителите с възможностите на детските заведения да приемат повече деца.

Експертите от отдел „Образование“ напомнят, че родителите следва да обърнат специално внимание на публикуваните за всяко следващо класиране места и да подават заявления за тях, за да имат шанс за класиране.

Всички деца, подлежащи на задължителна подготовка за подготвителните групи за 5- и 6-годишни деца са класирани или вече записани.

Все още некласираните деца за първа и втора възрастова група могат да кандидатстват за свободни места детските заведения с повче места, сред които са: ЦДГ „Рая“ в район „Западен“,  ЦДГ „Еделвайс“ и ЦДГ „Белослава“ в район „Тракия“, ЦДГ „Чучулига“ в район „Централен“, ОДЗ „Ралица“ в Коматево (район „Южен“) и др. ЦДГ „Рая“ се намира на ул. „Димитър Страшимиров“ №5 – до училище „Елин Пелин“ (на Коматевски възел).

Местонахождението й е изключително удобно за достъп и е в близост, както до район „Южен“, така и до район „Централен“. Детската градина отвори врати преди 4 години и материалната база в нея е по най-новите стандарти. По-големият брой места е вследствие на едновременното освобождаване на база за 4 групи.

За прием в детските градини със свободни места могат да кандидатстват всички деца, независимо от района на местоживеенето им. Намаленият брой точки няма да е пречка за прием.

Следващото класиране е на 15 октомври 2015 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 6 октомври включително. Конкретните срокове за подаване на заявления са публикувани на страницата на системата за прием www.dz-priem.plovdiv.bg

 

 

 

 

Подобни статии

Top