Реформаторите: Дълговете на общината нарастват обезпокоително - DC news

Реформаторите: Дълговете на общината нарастват обезпокоително

Общинските съветници от Реформаторския блок разпространиха своя позиция преди първата сесия за есенния политически сезон. Ето пълният й текст:

Задълженията на община Пловдив по изплащане на заеми нарастват обезпокоително и пикът ще настъпи през следващата 2017 г., когато общият размер на  кредитите ще достигне 52 млн. лв. Това става ясно от прогнозата за развитието на бюджета до 2019 г., която ще се обсъжда на сесията на Общинския съвет на 13 септември 2013 г. На същото заседание ще гласуваме и отчета за изпълнението на бюджета за първите 6 месеца на този година, а той показва, че събираемостта на местните приходи е добра. По  някои показатели за полугодието са събрани 60 на сто от планираните постъпления, а това означава, че в увеличаването на събираемостта няма особен потенциал. Затова се чувстваме длъжни да алармираме, че ако изплащането на увеличения размер на заемите не може да бъде покрито от по-висока събираемост, остава другият път – вдигането на местните данъци и съкращаването на администрацията. Предупреждавахме за това още преди година и сега трябва да кажем на своите избиратели, че бюджетът за следващата година е изправен пред рискове и се планира дефицит. Чак през 2019 г. нивата на задлъжнялост на общината ще се върнат на равнището от сегашната 2016 г., така че очакваме решението, което ще предложи градската управа.

Притеснява ни и съдбата на МБАЛ „Св. Мина”, чиито дългове към февруари т. г. достигнаха близо 3 млн. и няма как да бъдат изплатени за шестте месеца, откакто новият управител д-р Галина Карауланова встъпи в длъжност. Болницата е старо и добре познато не само в Пловдив здравно заведение със социални функции и за да не се стигне до закриването й, ние настояваме за широка дискусия за нейното бъдеще. Въпросът е толкова важен, че решението за бъдещето на „Св. Мина”  трябва да бъде взето както от всички политически сили, така и след изслушване на компетентните здравни експерти. Не на последно място смятаме, че компетентните органи трябва да проверят как са натрупани всички тези задължения.

Приветстваме предложението на сайта на общината да бъде публикувана подробна информация за всяка разпоредителна сделка с общински имот. Ще гласуваме „за” това предложение, защото то предвижда конкретни общински служители да отговарят за качването на подробни данни в 14-дневен срок. Това е стъпка в посока към по-голяма публичност и прозрачност, а Реформаторите винаги сме работили за това.

И въпреки че подкрепяме  и обновяването на уличната мрежа на Пловдив и добре знаем, че всеки ремонт води до неудобства, не можем да подминем факта, че много улици бяха затворени едновременно. Затова призоваваме в бъдеще реконструкциите на улици и булеварди да се правят при по-добре обмислен план. Прави впечатление, че невинаги бързо се актуализират указателните  знаци след промяна на организацията на движението, а това е наложително, защото би помогнало на хората да се ориентират по-лесно.

Пепа Деведжиева
Савина Петкова
Божидар Здравков
Айри Мурад

Подобни статии

Top