Реформаторите отказват да приемат дарението на държавния дял от панаира

Реформаторите излязоха с позиция, в която заявяват, че няма да подкрепят предложението Пловдив да получи 20,63 % от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Декларация на ППГОС от Реформаторския блок

Разпределението на дарението на държавния дял в панаира между  общините Пловдив и Варна е направено по неясни критерии и е обидно за Пловдив. Затова общинските съветници от Реформаторския блок настояваме Министерският съвет да преразгледа решението си, с което се отказва от дяловете си в панаира.

Международният пловдивски панаир е емблема не само на Пловдив, а и на страната и превръщането му във фирма, решенията за която се вземат не от държавата или община Пловдив, беше недопустимо. Посоката, в която трябва да се работи, е една и тя е ясна – панаирът да стане отново публична институция. Държавата би могла да постигне това с всички лостове, с които разполага. Вместо това тя решава да се откаже от своята собственост и да я прехвърли на Пловдив и Варна, при това в странното съотношение – 29 на сто от акциите на община Варна и 20.63% на община Пловдив. Зад това стоят основателни съмнения за нова сделка, която отново ще е в полза единствено на бизнесмена Георги Гергов. Реформаторите няма как да подкрепим това ново ограбване на държавна и общинска собственост.

Но ако държавата не желае да работи за панаира, би трябвало поне да се откаже от своя дял в него единствено и само в полза на община Пловдив. Панаирът е създаден в Пловдив, утвърден като международно изложение с помощта на местната власт още в 30-те години на миналия век и независимо от грешката, допусната преди 10 години със създаването на дружеството „Пълдинтур инвест”, община Пловдив е тази, която може да защити интересите на пловдивчани и да се опита да възстанови справедливостта. Пътят за това минава не през схеми, а през честен и открит разговор за панаира – с анализ на миналото и реалистични планове за настоящето и бъдещето.

Ние, общинските съветници от Реформаторския блок, няма да подкрепим предложението за подхвърлените на Пловдив 20.63% и твърдо ще отстояваме позицията си, че правителството трябва да промени решението си от 27 юли 2016 г. Държавата трябва да запази акциите си, защото има механизмите да влияе на бъдещето на тази знакова за страната ни институция.

 1.08.2016 г.                                                   Пепа Деведжиева

                                                                         Савина Петкова

                                                                         Божидар Здравков

                                                                         Айри Мурад

Top