Решението за Шенген официално влезе в сила

Съветът ще се стреми да вземе решение за премахване на проверките на лица на вътрешните сухопътни граници.

Решението за премахването на вътрешните въздушни и морски граници между България и Румъния и останалите държави от Шенгенското пространство беше публикувано в Официалния вестник на ЕС, с което официално влиза в сила.

В решението се казва, че от 31 март 2024 г. се премахват проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния и разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в приложението, се прилагат за България и за Румъния както помежду им, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.

Според документа Съветът ще се стреми да вземе решение за премахване на проверките на лица на вътрешните сухопътни граници.

Това решение ще се вземе от Съвета с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния.

Целият текст на решението може да видите ТУК.