Рилският манастир става обект с национално значение

Рилският манастир става обект от национално значение

Рилският манастир и землището му стават обект с национално значение. За това се ангажира вицепремиерът Екатерина Захариева на среща с игумена на Рилския манастир Епископ Евлогий Адрианополски.

До края на октомври трябва да бъдат финализирани и кадастралните карти и кадастралните регистри за имотите в землището на манастира.

Обявяването на Рилския манастир за обект с национално значение и финализирането на кадастралните карти и регистри ще съдействат за ускоряване реализирането на проект на манастира за изграждането на малка водноелектрическа централа /ВЕЦ/. Проектът, на стойност 2.9 млн.евро, ще се изпълнява изцяло със средства от Международен фонд „Козлодуй“, а споразумението за финансиране е подписано още през 2009-та година. Администратор на помощта е Европейската банка за възстановяване и развитие.

С изграждането на малка ВЕЦ ще се осигури надеждност в енергоснабдяването на Светата обител. Ще се извърши и ремонт на сградите на манастира и други постройки в община Рила, като парите ще дойдат от продажбата на неизразходваната електроенергия.

Между бъдещата ВЕЦ и сградите на манастира ще бъде изградено подземно електрозахранване, за да се избегне зависимостта от климатичните промени.

Проектът е първият по рода си в енергийната област, който се финансира от ЕБВР.

Подобни статии

Top