РИОСВ и МВР – Пловдив с акция срещу търговци на защитени видове птици

На 8 ноември, експерти от РИОСВ – Пловдив и служители на III РПУ на МВР – Пловдив, извършиха проверка на Руския пазар за търговия със защитени птици.

Конфискувани са 75 защитени вида, от които 20 щиглеца и 55 елхови скатии. Пойните птици са пуснати на свобода в околностите на Пловдив.

Спрямо нарушителите, предлагали за продажба защитените видове, са предприети съответните наказателни действия, някои от тях са успели да избягат. Наложените глоби са в размер до 5 хиляди лева, като допълнително за всеки защитен вид е наложено обезщетение в размер на 40 лева.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява улавянето и убиването на защитени птици, преследването и обезпокояването им, особено в периодите на размножаване; унищожаването или вземането на яйца, както и разрушаването или преместването на гнезда; притежанието, отглеждането, пренасянето и търговията с тях, а също – препарирането, притежанието, пренасянето и износа им извън граница.

Подобни статии

Top