РИОСВ – Пловдив спечели делото за мръсния въздух

Обвиниха кмета н аКуклен

РИОСВ – Пловдив спечели делото за мръсния въздух пред Окръжен съд – Смолян.  Правораздавателният орган отхвърли като неоснователен и недоказан колективния иск, свързан със замърсяването на въздуха с фини прахови частици в частта му срещу РИОСВ – Пловдив.

Делото за чистотата на атмосферния въздух и замърсяването с фини прахови частици е първото по рода си в страната. Искът беше подаден през 2011 г. от фондация „Асоциация за европейска интеграция и права човека“, Михаил Екимджиев и присъединилите се към него над 120 ищци – жители на Пловдив.

Сред обвиненията бяха твърденията за допуснати значителни отклонения от нивата на фините прахови частици, непредприемането на ефикасни действия и мерки за елиминиране или намаляване на влиянието на факторите, водещи до замърсяване на атмосферния въздух в града, както и за неосъществяването на ефикасен контрол върху органите и организациите, компетентни да извършват действия по опазване на атмосферния въздух.

Апелативният съд в Пловдив върна делото за ново разглеждане на Окръжния съд в Смолян, който се произнесе, че твърденията за незаконосъобразно бездействие от страна Пловдивската екоинспекция са неоснователни и недоказани.

Подобни статии

Top