РИОСВ прекрати процедурата по ОВОС за инсталацията за рециклиране на автомобилни гуми 

Инвестиционното намерение предизвика напрежение сред обществото.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив процедураta за инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми с възложител „Еко енерджи“ ООД.

Причина за това е недопустимост на инвестиционното предложение с изискванията на Наредбата . за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Става ясно, че липсва минимално отстояние от 500 метра между площадката на планираната инсталация и редица обекти, подлежащи на здравна защита. Екоинспекцията е съгласувала това с Регионалната здравна инспекция – Пловдив и Община Пловдив.

Инвестиционното намерение предизвика напрежение сред обществото. На сесията тази сряда ОбС Пловдив подкрепи с декларация позицията си срещу изграждане на подобно съоръжение.