Светият синод ще обяви действията си след кончината на Патриарха

Светият синод се събира на извънредно заседание, за да обяви действията си след смъртта на патриарх Неофит.

Според устава на Българската православна църква архиереите трябва да изберат в седемдневен срок от смъртта на Патриарха наместник-председател на синода, който ще ръководи временно и овдовялата Софийска митрополия.

Наместник-председателят със Светия Синод предприема необходимото във връзка с избирането на нов Български патриарх, което трябва да стане най-късно до четири месеца от овдовяването на патриаршеския престол.

Избираемият за Български патриарх и Софийски митрополит трябва да притежава следните качества: да е на служение епархийски митрополит на Българската православна църква; да е не по-млад от 50 години; да е управлявал епархия като митрополит поне 5 години; да се отличава с правилни мисли върху православната вяра и с точно спазване на църковния ред