Световната банка с интерес към проекта „Въча“

Световната банка проявява интерес към Въча

Световната банка проявява интерес към проекта за водоснабдяване от язовир „Въча”. На работна среща с  представители на мисията  и кмета на града Иван Тотев бяха обсъдени най-важните инфраструктурни проекти, които имат необходимост от финансиране.  Припомняме, че през  2009 година  е завършена идейната фаза на проекта за „Въча” и оттогава се очаква избор на вариант и продължаване на разработката в техническа фаза. Все още няма осигурено  финансиране, което се очаква да бъде в рамките на 150 милиона лева.

В момента Пловдив се водоснабдява от кладенци в терасата на река Марица. Това се осъществява изцяло с помпи, а качеството на водите и температурата им през лятото не са задоволителни. Това е причината за алтернативен вариант  с водоизточник в северните склонове на Родопите.

„Екипът на Световната банка разпитва много за този проект и може би проявява допълнителен интерес. Проектът  има много сериозна икономическа обосновка. Там инвестицията ще се възвърне за около 10 години само от спестявания от сметки за ток. Отделно снабдяването с  вода в Пловдив и още 5 общини ще е по-лесно и водата  ще бъде с по-добро качество”, обясни Стефан Стоянов.

Днешната среща е опознавателна. Идеята е мисията да се запознае с инвестициония климат в региона и потенциалните сектори за развитието на икономиката. Чужденците са проявили интерес към ай ти  и аутсорсинг секторите и индустриалните зони. Стефан Стоянов е запознал представителите на Световната банка с изследването, според което Пловдив е регионът с най-големи чуждестранни инвестиции.

Екипът на Световната банка е запознал представителите на Община Пловдив с подготвяния нов стратегически план за работата с националната и местна власт. Сред приоритетите ще бъде и Пловдив като един от най-бързо развиващите се градове в региона.

 

 

Подобни статии

Top