Седмокласниците подават документи за гимназиите от днес

Яворов на матурата по БЕЛ

От днес до 19 юни, в училищата-гнезда в Пловдивска област, ще се приемат документите на седмокласниците за участие в приема на ученици в профилираните гимназии след седми клас, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование. За областта гнездата за прием на документи са както следва:

За Пловдив:

ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Хан Кубрат” № 15
СОУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Васил Априлов” № 3
ОУ “Райна Княгиня”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40
СОУ “Св. Софроний Врачански”, ЖР “Тракия”, ул. “Съединение” № 53

За Асеновград:

ОУ „Отец Паисий”, ул. “Христо Ботев” № 9

За Карлово:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Учениците от други региони подават заявления само в СОУ “Св. Софроний Врачански” в пловдивския район “Тракия”.

Комисиите за приемане на документи по центровете ще работят от 08.00 ч. до 18.00 ч. от 16 до 19 юни 2015 г.  за участие в първи етап на класиране и в работните дни от 10 до 14 юли 2015 г. за участие в трети етап на класиране.

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени на 25 юни 2015 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на съответния регион.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат обявени в училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани, в работните дни от 26 юни до 30 юни 2015 г.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени на 3 юли 2015 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РИО на 9 юли 2015 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени на 16 юли 2015 г.  Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 17 юли до 20 юли 2015 г.

 Документи, които трябва да се представят от кандидатите:

1. Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
2. Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии).
3. Оригинал на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване (за учениците от други региони и копие).
4. Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
5. Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
След сверяване, оригиналите се връщат.

 

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top