Сезираха ЕК за такса сградна инсталация - DC news

Сезираха ЕК за такса сградна инсталация

Сезираха ЕК за такса сградна инсталация

Сдружението за правна помощ на потребителите днес изпрати писмо до еврокомисаря Вера Юрова и по този начин сезира Европейската комисия за не прилагането в България на европейската директива, даваща възможност на гражданите на Европейския съюз да не плащат непоискани услуги и доставки. В случая става въпрос за такса сградна инсталация за хора които не са абонати на Топлофикация.

Сдружението за правна помощ на потребителите отправя два въпроса. Първият е продиктуван от становището на Министерството на икономиката и енергетиката, публикувано на сайта на министреството. Прилага ли се в България директива 83 от 2011 година на Еврокомисията относно правата на потребителите и закона за защита потребителите в България.

Юристите на сдружението за правна помощ на потребителите са на мнение, че отговор на този въпрос трябва да даде институцията, приела директивата. Вторият въпрос е относно становището на търговците в случая ЕВН топлофикация, че еннергийният закон в България има надмощие над всички останали закони.

Сдружението за правна помощ на потребителите смятат, че отговорът, който очакват от комисар Вера Юрова, до голяма степен ще изясни начинът на приложение на тази директива в Б-я и правата и задълженията на страните в деликатните отношения по централно топлоснабдяване.

 

 

 

 

Подобни статии

Top