Секция по позитивна психология учредяват в Пловдив

Медицинският Университет в гр. Пловдив е домакин на форум на Дружеството на психолозите в България, който ще се проведе от 10 ч. във Втора аудитория на Аудиторния комплекс (бул. В. Априлов №15А). Пловдив е вторият град в България, след София, където се учредява Регионален клон за Пловдив и Южна България на Секцията по Позитивна психология (ПП) към Дружеството на психолозите в България (ДПБ).

12 заявления са подадени предварително за членство в новоучредената секция. Очаква се на срещата в неделя техният брой значително да се увеличи. В рамките на форума ще се проведе и безплатен публичен семинар на тема „Кратко въведение в позитивната психология” – с отворен достъп за всички заинтересовани. Водещ на семинара ще бъде председателят на Секцията по ПП към ДПБ – Панайот Рандев. Регионален координатор на Секцията за Пловдив и Южна България е Борис Тилов – асистент във Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив.

Чрез тази нова структура общността на психолозите в града на тепетата се надява идеите и подходите на позитивната психология за един по-удовлетворяващ, ангажиран и смислен живот в днешното динамично време да стигнат до повече хора от града и региона, чрез което да стане по-позитивно тяхното ежедневие, цялостен живот и реализация. Особен акцент в дейността на „позитивиращите психолози” ще бъде съвместната работа с техните колеги в училищата за превенция и намаляване на агресията сред подрастващите, като се акцентира на създаване на позитивни нагласи във личността и характера на учениците. Запознаване на възможно повече училищни психолози, педагогически съветници, учители с идеите и подходите на т.н. „позитивно образование”, което може значително да спомогне за позитивиране на общия психоклимат и организация на работата в училищата в страната и в частност в Пловдив и областта.

Секцията по позитивна психология към Дружеството на психолозите е нова структура – тя е създадена през септември  в София. Сега учредяващия се регионален клон в Пловдив има за цел да координира и стимулира дейностите й в Южна България.

 

 

Подобни статии

Top