Слави Георгиев: Какво ще предприеме общината за тютюневите складове? - DC news

Слави Георгиев: Какво ще предприеме общината за тютюневите складове?

Кои са собствениците на всички бивши тютюневи складове, проведени ли са разговори с тях от страна на общината и какви мерки ще бъдат предприети за опазването на оцелелите архитектурни обекти в Тютюневия град ще пита на следващото заседание на местния парламент в Пловдив общинският съветник от  Патриотичен фронт Слави Георгиев.

„Пловдив изгуби емблематични сгради-паметници на културата и на практика – част от историята си. Пожарът на 20 август, унищожил четири тютюневи склада, и събарянето на склада на „Одрин“ 8 през март, постави сериозните въпроси не само за готовността на Пловдив да е Европейска столица на културата през 2019 година, но и по принцип – за запазването на духовния му и културен облик. Гражданите на Пловдив показаха, че не са безучастни към това. Община Пловдив не би следвало и не трябва да мълчи.

Затова смятам, че с оглед на  засиленото обществено внимание по този проблем, следва да се изяснят действията на Община Пловдив за запазването на този уникален за града ни и страната архитектурен комплекс. Още повече, че след горчивия опит в това отношение – събарянето на бившият тютюнев склад на ул. „Одрин“, се очакваше Община Пловдив да предприеме крути мерки по отношение съхраняването на останалите бивши тютюневи складове“, се казва в питането на съветника, което той отправя към кмета Иван Тотев.

Георгиев отправя следните въпроси:

1. Община Пловдив наясно ли е кои са собствениците на всички бивши тютюневи складове?

2. Между март 2016 и август 2016г., Община Пловдив издирила ли е и провела ли е разговори с който и да е от собствениците /или техен пълномощник/ на бившите тютюневи складове относно намеренията им за притежаваната от тях собственост?

3. Предприела ли е Община Пловдив действия по обявяването на бившите тютюневи складове за индивидуални паметници на културата, в т.ч. отправяне на писмени искания за това до НИНКН /Национален Институт за Недвижимо Културно Наследство/?

4. Възползвала ли се е община Пловдив от чл. 71-73 от Закона за Културното наследство, а именно: да санкционира собствениците на бившите тютюневи складове, да извърши ремонти за собствена сметка и да търси след това възстановяване на средствата от собствениците?

5. Какви мерки възнамерява да предприеме Община Пловдив оттук нататък за съдбата на бившите тютюневи складове?

6. По какъв начин Община Пловдив възнамерява да използва бившите тютюневи складове през 2019 година, когато Пловдив е Европейска столица на културата?

 

Подобни статии

Top