Служители на пловдивския затвор се учат да работят с наркозависими

Служители на затворите в Пловдив, Плевен и Поправителния дом в Бойчиновци ще бъдат обучени да работят с наркозависими. Това ще стане с помощта на норвежката фондация „Тирили“ и на екип професионалисти с опит в работата с наркозависими.

Новаторската инициатива е дело на  фондация „Инициатива за здраве”, която успя да защити проект по програма BG 15 „Корекционни услуги включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Проектът се реализира съвместно с норвежката фондация „Тирили” в сътрудничество с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието и трите български затвора.

Основната цел на предстоящата работа е да се разработи и приложи модел за превенция и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества сред лишените от свобода.  Предвидените дейности са насочени към най-уязвимите групи от лишените от свобода  –  употребяващи наркотици, непълнолетни и представители на ромската общност.

Очаква се след приключване на проекта новаторските дейности да могат да се ползват практически и от служителите на  други затвори в страната.

 

Подобни статии

Top