Служители на „Северен“ участваха в среща за превенция на престъпността

Служители от администрацията на район „Северен” взеха участие в срещата, организирана от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.

Срещата е организирана в рамките на проект „Независим мониторинг върху законодателството и институционалното развитие на пробацията в България”.

Проектът се реализира по финансовия  механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е включването на гражданския сектор в процесите по формулиране на политики и взимане на решения, съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, имащи отношение към функционирането на пробационната система.

 

 

 

Подобни статии

Top