Солени глоби за боклуци на непозволени места

Солени глоби за боклуци на непозволени места в Пловдив

Общината ще налага много по-високи глоби за фирмите, ако изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени места или ги изгарят. От 10 до 50 хиляди лева ще стигат санкциите, които общинският съвет гласува на днешната сесия, заедно с новата наредба за управление на отпадъците.

Новият документ бе приет заради необходимостта да се съобрази с европейските норми. В наредбата е заложено максимално да се оползотворява биоразградимият и полезен отпадък, а опасните боклуци да се депонират под контрол, за да не вредят на околната среда.

Освен за опасни отпадъци се завишават и глобите за ремонт или строителство, без одобрен план от местните власти за складиране на строителен боклук. Те ще достигат до 10 000 лева.

От 300 до 1000 лева ще плащат пловдивчани, ако хвърлят боклука си на непозволени места или предават вторични суровини в нелицензирани пунктове. Такава глоба застрашава и хората, които не са предали излязла от употреба кола.

В наредбата се посочва, че хартия, картон, пластмаса, стъкло, метали и строителен отпадък не може да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Общината е длъжна да организира събирането на опасните боклуци и своевременно да ги извозва.

 

Подобни статии

Top