Социална оранжерия с иновативна лаборатория отвори врати в Пловдив - DC news

Социална оранжерия с иновативна лаборатория отвори врати в Пловдив

Социална лаборатория отвори в Пловдив

Само за няколко месеца упорита работа и с помощта на община Пловдив и дарители бе открита първата социална оранжерия с иновативна лаборатория в Комплекс за социални услуги „Свети Георги” в Пловдив . Оранжерията на площ от oколо 300 кв. м. вече е готова, в момента започва инсталиране на отоплителна инсталация, обясни директорът на комплекса Апостол Делев, който бе видимо доволен от постигнатия резултат. Това е за всички вас, обърна се той към хората живеещи в КСУ „Свети Георги”.

В дни като този думите не стигат да опишат емоцията. Свидетели сме как едно добро дело се случва. Необходими бяха само няколко месеца на обединени усилия на Общината и на Общински съвет и със щедрата подкрепа на дарители, за да осигурим тези условия за тези, които имат най-много нужда от това, коментира председателят на Общински съвет Пловдив арх. Илко Николов по време на откриването на оранжерията.

Сред гостите на откриването бе и зам.министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова, която заяви, че за нея е чест да бъде тук. Тя пожела на всички от комплекса да бъдат все така упорити, за да се случват нещата. Освен нея на откриването бе и кметът на район „Централен” Георги Титюков, който подари на директорът Делев мотичка, с която по-късно бе направена символична първа копка.

Последните решителни стъпки от амбициозния проект по изграждането на социалната оранжерия се случиха в началото на лятото, когато в края на юни ОбС гласува 10 хиляди лева съфинансиране по проекта. А след активната роля на председателя на Общински съвет арх. Николов австрийска група бизнесмени в лицето на MMML “Quarries” подсигури последната част от нужното финансиране за строежа, дарявайки 2500 лв.

Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – гр. Пловдив е разкрит с Решение № 506, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и обединява съществуващите социални услуги Социален учебно-професионален център, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Преходно жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства, като към Комплекса функционира и Център за професионално обучение. Услугите, концентрирани в рамките на КСУ, обхващат широк кръг от най-уязвимите членове на нашето общество – деца и лица с ментални, сензорни и физически увреждания, деца и лица в риск, социално слаби, хора, лишени от родителски грижи, лица със специални образователни потребности.

 

 

Подобни статии

Top