Социолози от ПУ представят бъдещата реализация на свои студенти

Притискат теолози от ПУ да се преместват в Духовната академия в Пловдив

Бъдещата професионална реализация на завършващите бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” ще бъде представена днес в Заседателната зала на Ректората.

Специалността се администрира от Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-историческия факултет на ПУ.

От три години в Пловдивския университет се подготвят студенти, които съчетават социологическата експертиза със сериозна подготовка в икономиката, правото и политиката. Обучението се води по няколко специализиринаи блока и включва три летни практики. Акредитираният прием по специалността е 50 души.

Този нов, широкопрофилен тип социолози отговаря на потребностите на пазара на труда и цели реализация в сферата на предприемачеството, корпоративното управление, общинските и регионални власти, държавната администрация, пенитенциарните институции, синдикалните организации, НПО-сектора, подготовката и управлението на проекти по европейски и национални социално-икономически и научни програми.

 

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top