Спад на противообществените прояви от деца в „Западен“

Отчет на комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към район „Западен“

Общо 32 малолетни и непълнолетни лица са се водили на отчет през 2014-та година в Детска педагогическа стая към Второ Районно управление на полицията в район „Западен“. Това стана ясно по време на отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и напълнолетни лица, представен днес от нейния секретар Кремена Миткова в залата на районното кметство.

В края на годината поради навършване на пълнолетие и поправяне от водените на отчет лица са били снети общо 19, а на тяхно място са заведени 20 други малолетни и непълнолетни. Така понастоящем техният брой е 33, от които 22 момчета и 11 момичета.

Основните противообществени прояви са свързани с бягство от дома, физическа разправа и кражби, като от отчета стана ясно, че броят на нарушенията на реда от страна на малолетни и непълнолетни през 2014-та е намалял спрямо предходната година. За работа с тези лица са натоварени петима обществени възпитатели, които освен с децата работят и с техните семейства.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и напълнолетни лица е утвърдена със заповед на кмета на район „Западен“ Димитър Колев, който е и нейн председател. В структурата се включват още заместник-председател, секретар и 9 членове.

В рамките на миналата 2014-та година с цел превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са проведени редица мероприятия на територията на района. Сред тях са инициативи като „Ден на розовата фланелка“, организиран в знак на съпричастност към децата, жертва на насилие в училище, проектът „Светът като детска площадка“, целящ да приучи децата към толерантност към различните етноси, футболен и волейболен турнир, кросови бягания и щафетни игри, които имат за цел превенция на агресията и развитието на спортен дух и дисциплина при подрастващите.

 

Подобни статии

Top