Спасиха защитен вид сова в Пловдив

Служителите на отдел „Екология” спасиха малка сова, намерена в парк „Ружа”. Животното е предадено на екозащитната организация „Зелени Балкани”, която ще се погрижи за него.

Птицата е от вида горска ушата сова и се предполага, че е паднала от гнездото, в което е отглеждана. Тя е намерена от служители на ОП „Градини и паркове”, които са извършвали санитарна сеч в парк „Ружа”. Те веднага са уведомили служителите на дирекция „Екология” към районното кметство, които на свой ред са я предали на „Зелени Балкани”. До края на деня животното ще бъде транспортирано до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще се извърши по-задълбочена оценка на състоянието му. Тъй като совата е още малка вероятно ще остане известно време в центъра, след което ще бъде пусната обратно в естествената си среда.

Горската сова прилича по външен вид на бухал, но е значително по-дребна. Среща се във всякакви типове гори – иглолистни, широколистни и смесени, в равнини, низини и планини, често се заселва и в паркове, но като цяло отдава предпочитание на иглолистите гори. На територията на България е рядък и защитен от законите вид.

Подобни статии

Top