Средно 82 лв. плащат пловдивчани за парно през януари

Средната стойност на фактурите на битовите клиенти

Средната стойност на фактурите на битовите клиенти на EVN България Топлофикация в Пловдив за януари 2015г. е 82,3 лв. (с ДДС). Тази стойност е с 5,18 лв. или 6,72% повече спрямо средната стойност година по-рано – за януари 2014 г., когато тя е била 77,12 лв. (с ДДС).

Стойностите на фактурите по отделните групи клиенти на централно толпоснабдяване в Пловдив за януари 2015 г. са както следва:

• 69,87% от клиентите имат фактури със стойност до 100 лв. (с ДДС)
• 24,67% от клиентите имат фактури със стойност от 100 лв. до 200 лв. (с ДДС)
• 5,46% от клиентите имат фактури със стойност над 200 лв. (с ДДС).

Средната месечна температура през януари 2015 г. в Пловдив е била +3,9 °C, а през януари 2014 г. е била +4,3 °C.

За сравнение средната стойност на фактурите на битовите клиенти за декември 2014 г. е била 71,65 лв. с ДДС, а средната месечна температура е била +5,6 °C. EVN България Топлофикация напомня, че от 1 юли 2014 г., съгласно решение на ДКЕВР, цената на един мегаватчас топлинна енергия за клиентите на дружеството в Пловдив е 90,74 лв. с ДДС. През месец януари 2014 г. определената цена е била 86,36 лв. с ДДС.

Заедно с това EVN България Топлофикация продължава своята кампания за информиране на клиентите на централно топлоснабдяване в Пловдив за предимствата от преустройството на вертикалната отоплителна инсталация в техните сгради в хоризонтална. Чрез хоризонталните отоплителни инсталации отпадат вертикалните тръби през апартаментите, а потреблението на топлоенергия се измерва от индивидуален апартаментен топломер.

При вертикалните отоплителни инсталации тръбите преминават от избите до последния етаж през всички етажи и стаи, разположени една под друга. Това са предимно многофамилни жилищни сгради, строени до 1990 г.

При хоризонталните отоплителни инсталации има само един вертикален щранг, който минава през обща част на всички етажи (например може да бъде в сервизно помещение или стълбищна площадка). Този щранг може да се изолира с подходящи изолационни материали. От него излизат разклонения към всеки апартамент.

На входа на апартамента се монтира уред за индивидуално измерване на топлинната енергия (индивидуален топломер). Вътре в имота клиентът по свой избор монтира тръбите, доставящи топлинна енергия до радиаторите. На всеки радиатор има регулиращ вентил с цел регулиране степента на топлоподаването. Измерването на потреблението става в киловатчаса (kWh) от индивидуалния топломер. Отчитането е ежемесечно.

Какви предимства дава хоризонталната отоплителна инсталация на клиентите?

• отпадане на вертикалната инсталация (вертикални тръби) през апартаментите
• индивидуален контрол и отчитане на консумираната топлинна енергия за всеки имот в сградата
• отчитане на консумацията чрез един уред (индивидуален топломер), който се монтира до входа на жилището
• без индивидуални разпределителни устройства (ИРУ) по радиаторите в апартамента
• без влизане в имотите за отчитане
• елиминира се възможността за кражби на топлинна енергия
• по-добър комфорт на отопление
• нова и надеждна отоплителната инсталация в сградата.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top