Стартират проверки за продажбата на бойлери

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще извършват съвместни инспекции в търговски обекти с цел проверка на спазването на законовите изисквания при продажба на битови електрическите бойлери.

Екипи на двете институции ще проверяват предоставя ли се на потребителите пълна информация за производителя, описани ли са съществените характеристики на уредите (енергийният клас, нивото на шума, емисиите на азотни оксиди), както и има ли инструкции за монтаж и експлоатация на български език.

Акцията стартира от утре. Успоредно с провеждането на инспекциите в търговските обекти, ще бъдат разпространени около 3 000 броя информационни брошури и постери, които да помогнат на потребителите при разчитането на информацията върху етикетите на такъв тип уреди.

 

Инициативата е свързана с реализирането на проект„EEPLIANT Съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност 2014“ – изцяло финансиран от Европейската комисия. В него България е представлявана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и от Комисията за защита на потребителите. В проекта участват още 12 органа за надзор на пазара от Австрия, Белгия, Дания, Германия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното Кралство.

Целта на проекта е да спомогне за постигане планираните икономически ползи и ползите за околната среда на Директивите за енергийно етикетиране и екодизайн, посредством увеличаване равнищата на съответствие на продуктите с тях. Координатор на проекта е PROSAFE – организация с идеална цел, която обединява служители за надзор на пазара в Европейския съюз.

Снимка: bnr.bg

Подобни статии

Top