Стартира изграждането на 48 км велоалеи в Пловдив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова ще направи символична първа копка за изграждане на 48 км нови велоалеи в Пловдив. Стартът ще бъде даден от Николова и кмета Иван Тотев в 11.00 ч. на бул. „Освобождение“ в район „Тракия“.

Изграждането на велоалеята се изпълнява по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е близо 14 млн. лв.

Ще бъдат изградени 37 км изцяло нови велоалеи. Отделно ще бъдат рехабилитирани 11 километра от съществуващите. Дейностите включват още преустройство на прилежащата инфраструктура от бордюри и тротоари, вертикална и хоризонтална маркировка, връзки между маршрутите, както и 690 велостоянки по протежение на цялата територия.

Общата стойност на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“ е 44 306 947 лв. Основната цел, която си поставя, е насърчаване използването на устойчиви начини на транспорт (обществен транспорт и придвижване с велосипед). Намаляването на замърсяването и вредните емисии, вследствие реализацията на проекта, ще има положителен ефект върху цялото население на Община Пловдив. Пътниците в обществения транспорт, ще използват подобрени услуги, по-качествено обслужване и намалено време за пропътуване на разстоянията.

За ползвателите на леки автомобили реализацията на проекта ще осигури по-бързо и безопасно придвижване. Ще бъде повишена и сигурността на преминаващите пътната мрежа, като за лицата с увреждания ще бъдат създадени специални условия за улеснен достъп до обществения транспорт. Велосипедистите ще разполагат с разширена, обновена и новоизградена мрежа от маршрути, улесняваща достъпа им до различни точки на града, която едновременно с това ще им осигурява и по-висока безопасност и удобства.

Снимка: velobg.org

 

 

 

Подобни статии

Top