Стартира информационна кампания за управление на речните басейни - DC news

Стартира информационна кампания за управление на речните басейни

Старт на единната национална информационна кампания за Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2020 г. ще даде  днес в Пловди взам.-министърът на околната среда и водите Владимир Дончев.

По време на срещата ще се дискутират същността, целите и значението, които Плановете имат за българската общественост, местните власти и местния бизнес.

Сред гостите, които ще присъстват на срещата са шефът на Дирекция „Управление на водите“ Асен Личев, директори на Басейнови дирекции от страната и др.

 

Подобни статии

Top