Стартира кандидатстудентската кампания в Медицинския университет

Стартира кандидатстудентската кампания за български и за чуждестранни студенти в Медицинския университет в Пловдив. Вече започна приемът на документи онлайн и на място в университета. На 2 юли ще се проведе изпитът по биология за магистърските специалности, а на 10 юли – този по химия.

„Изпитът по биология ще бъде изцяло проведен под формата на тест. Тази форма стартира още преди няколко години, като постепенно беше включен материалът от 8, 9 и 10 клас. Целта на въвеждане на тестовото изпитване беше не само, че това е един по-съвременен подход, който изисква не наизустяване на материала, а по-скоро неговото логическо осмисляне, но и това, че един кандидатстудентски изпит под формата на тест свежда възможността за преписване и подсказване до минимум. По химия формата е същата, но там има задачи, които дават възможност за подбор на най-добрите”, съобщи заместник-ректорът по учебна дейност проф. д-р Мария Куклева.

За първи път студентите са улеснени, защото могат да правят преводите си за изпитните такси и по електронен път. Наблюдава се и значителен интерес на чуждестранните студенти, като всеки ден има по десет запитвания от цял свят от студенти, индивидуално търсещи университета. Основният поток студенти идва от Великобритания, Германия, Италия, скандинавските страни и по-малко от отдалечени дестинации като Бразилия, Нова Зеландия, Австралия, Канада, САЩ. Очаква се тази тенденция  да продължи и през следващата учебна година.

„Медицинският университет в Пловдив е предпочитан, защото Пловдив е град, който предлага много романтика и атракции, особено сега с това, че ще бъде Европейска столица на културата. Градът е  с добра социална среда, с много млади хора и събития, които превръщат Пловдив в по-сигурно място за живеене. Основното, което изтъкват родителите като предимство, е качеството на обучение в университета и дисциплината, която се изисква от студентите да продължат своето обучение. Мисля, че това е решаващото за избора на Пловдив като място за университетско обучение и за предаването на тази информация на следващото поколение”, заяви още проф. Куклева.

„Първото класиране се очаква след изпита по химия между 15-ти и 20-ти юли. За магистърските специалности квотите за мъже и жени кандидат-студенти тази година са 50 на 50. През миналата учебна година Академичният съвет взе  решение квотата на кандидатите да бъде пропорционална. Това е обикновено 70 на 30 момичета и момчета, но се оказа, че миналата година момчетата, които се класираха,  бяха с по-висок успех от момичетата. Това ни накара отново да върнем квотата 50 на 50, за да могат да се реализират приблизително еднакво двата пола. Но това е гъвкава възможност, която Академичният съвет  решава в зависимост от конкретните резултати за всяка учебна година”, добави още зам.-ректорът проф. Куклева.

Подобни статии

Top