Стартира национална кампания за пациентски политики

Национално пациентско обединение”Конфедерация защита за здравето” провежда национална кампания по  проект „Национална кампания за пациентски политики“, която ще се проведе в 28-те областни града в страната .

По този повод днес от 10.00 часа в зала 36 в Община Пловдив ще проведе среща с местната власт, общността  и журналисти с цел представяне на приоритетните области на Националната кампания за пациентски политики.  От обединението се надяват да постигнат информираност за здравните права, да стимулират инициативата и активността на гражданите за отстояване правото им на европейско здравеопазване, повишаване на здравната култура и др.

Кампанията цели да даде възможност на страдащите да поставят на дневен ред проблемите си, които да се използват, като инструмент за застъпничество пред политиците на национално и европейско ниво. Идеята е също да се доизградят връзките между уязвимите групи с пациентските общности в страната, да се подпомогне развитието на политики, които да допринесат за социалното и икономическо приобщаване на уязвимите групи в общността, да се подобри диалогът лекар-пациент-институция.

От 13.00 до 17.00 ще бъде проведена улична акция пред бившите Централни хали. Провеждането на уличните акции по време на Национална информационна кампания има за цел популяризиране на здравните ни права като граждани чрез разпространение на обучителни материали, издадени съвместно с НЗОК, проследяващи пътя на пациента и достъпа му до здравните грижи като гражданин на България и Европа.

Подобни статии

Top