Стартира подаването на документи за социални асистенти

От днес започва подаването на документи за социални асистенти по новия проект на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Община Пловдив „Нови възможности за грижа”.

Програмата ще стартира след приключилия проект “Подкрепа за достоен живот”. Целта е да се намали зависимостта от грижа в институция чрез оценка на портебностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата “личен асистент”.

Затова, с цел удобство за гражданите, се организира прием на заявленията от желаещите да се ползват от услугите на новия проект лица с постоянен адрес на потребителя в съответния район.

Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни и приключва на  09.04.2015 г.  Условията за кандидатстване и образците на заявления ще бъдат налични в районните администрации и на сайта на Община Пловдив от 27.03.2015г.

Документите на болните лица трябва да се подават законните им представители  или от упълномощени с еднократно пълномощно /без нотариална заверка/ близки или лицата, които ще кандидатстват за техни лични асистенти.

Освен в Пловдив, в Асеновград също стартира приемането на документи по програмата. Това ще става в Общинска служба “Домашен социален патронаж” на бул. “България” 25.

 

Подобни статии

Top