Стефан Шилев е новият директор на РИОСВ – Пловдив

Доц. д-р Стефан Шилев е новият директор на РИОСВ – Пловдив

Доц. Стефан Шилев е назначен със Заповед на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за директор на РИОСВ – Пловдив до провеждането на конкурс.

До момента доц. Шилев бе директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив.

Стефан Шилев е преподавател в Аграрния университет в Пловдив от 1998 г. През 2010 г. е назначен за доцент по „Екология и опазване на екосистемите“ в катедра „Микробиология и екологични биотехнологии“ в АУ.

В периода 1999 – 2003 г. разработва дисертационен труд в Университета на Кордоба, Испания на тема: „Фиторемедиация на замърсени с тежки метали почви: приложение на модела Pseudomonas fluorescens – Helianthus annuus“.

Доц. Стефан Шилев има 45 публикации и над 200 статии в научни списания.

 

Подобни статии

Top