Строителството на етап 1 на „Колежа“ ще приключи по график до края на май

Гражданският съвет, следящ строителството на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, излезе с информация за довършването му

Сдружение „ПФК Ботев“ разпространи официална позиция, в която даде информация относно работата на Гражданския съвет, който следи строителството на стадион „Христо Ботев“. Съветът бе сформиран в началото на 2024 година, за да осъществява контрол и да гарантира прозрачност при разходването на средствата за цялостното довършване на спорното съоръжение. 

Представители на Гражданския съвет са провели няколко срещи с участниците в процеса по изграждане на стадиона, както и с екипа на Община Пловдив, включително с кмета г-н Костадин Димитров и заместник-кмета Тошо Пашов. На тези срещи те са предоставили информация, която да бъде в помощ на общината за завършване на съоръжението до степен, позволяваща получаването на категория 4 на Европейската футболна централа.

„В резултат на ползотворния диалог получихме уверения за следното:

1. Представител на Гражданския съвет – инж. Петър Костов, ще бъде назначен за инвеститорски контрол на обект „стадион “Христо Ботев“ въз основа на граждански договор с Община Пловдив.  

2. Ще бъдат възобновени оперативките на участниците в процеса по изграждане на стадиона, като същите ще се провеждат на всеки две седмици и на тях ще присъства представител на ГС.

3. Строителството на етап 1 ще приключи по график до 31.05.2024 г. 

4. Изпълнението на етап 2 ще започне, след като се уточни какви СМР и допълнително оборудване са нужни за цялостното завършване на обекта и бъдат изготвени и одобрени всички необходими за целта проекти. 

5. Работи се активно за отстраняване на проблема с влагата на ниво -3,80 на сектор А.

6. Все още не е възложено необходимото изследване и не е намерено решение на проблема с покривната конструкция на сектори B, C и D.

7. Община Пловдив все още няма становище дали за етап 2 от довършването на стадион „Христо Ботев“ ще бъде възложена нова обществена поръчка, или досегашният договор с ДЗЗД Колежа ще бъде удължен с анекс. Ако бъде предпочетен вторият вариант, то с новия анекс ще се поправят клаузите на договора за обществена поръчка, които поставят изпълнителя в привилегировано отношение спрямо възложителя;

8. Все още няма подписано споразумение между община Пловдив и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпуснатите допълнително 33 млн. лева;

Гражданският съвет продължава дейността си, като настоява всички процедури да се извършват при стриктно спазване на законовия ред.

Ще продължим да информираме своевременно обществеността за постигнатото“, уточниха от Гражданския съвет за стадион „Христо Ботев“.