Студентите по право и медицина без евростипендия за успех

151 500 месечни стипендии за успех и още 30 300 стипендии за специални постижения ще бъдат отпуснати на студенти през следващите три семестъра. За двата вида стипендии са предвидени 26 млн. лева по проекта „Студентски стипендии“ на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщи министърът на образованието и науката Меглена Кунева. Досега проектът се финансираше по програмата „Развитие на човешките ресурси“.

За високи оценки студентите ще получават 120 лв. месечно, а за постижения – 600 лв. за семестър или 200 лв. на месец.

Право на кандидатстване имат всички студенти със среден успех над „Добър“4, но само от т. нар. приоритетни професионални направления – инженерните науки, математика педагогика и др. Така студенти от редица специалности, сред които са правото и медицината, няма да имат право да получават европейски стипендии за успех. Те ще могат да се борят само за стипендии за специални постижения в съответната област. Те ще могат да подават своите заявления и да ги разпечатват от утре 10-ти май до 30-ти май. Резултатите от класирането ще излязат на 21 юни, а до 15 юли стипендиите ще бъдат отпуснати.

Документите са достъпни на сайта: eurostipendii.mon.bg. Там става ясно какъв е регламентът за кандидатстване, утвърден от всеки един ВУЗ. За да се избегнат ситуации като тази от миналата година, при която стипендиите се оказаха недостатъчни, заради по-големият брой отличници, МОН ще определи квота, а всяко висше училище също ще заложи квота за специалностите от приоритетните направления.

От МОН уверяват, че за да се избегнат конфузни ситуации, тази година са заложили и резерв в проекта.

 

Подобни статии

Top