Студенти предлагат промени в Закона за висшето образование - DC news

Студенти предлагат промени в Закона за висшето образование

Питат студентите за качеството на висшето образование

Във връзка с подготвян анализ, касаещ висшето образование, науката и мотивацията за включване в проекти и програми за научна дейност, Администрацията на президентството предлага на студентите от страната да се включат в анкета. Допитването е предназначено за всички, които се обучават в бакалавърска и магистърска степен на висшето образование.

Въпросите са изцяло свързани с процеса на обучение, качеството на преподаване и бъдещата реализация на младите хора. Студентите могат да направят и своите предложения за промени в Закона за висшето образование, за да се повиши неговата ефикасност.

Бъдещите висшисти са поканени да опишат в анкетата участието си в научния живот на университета, в който следват, както и да споделят заглавията на свои публикации от конференции и семинари.

Много от въпросите са свързани с бъдещата реализация на студентите – къде възнамеряват да търсят работа след напускане на висшето училище, дали очакват да намерят лесно работодател, който ще оцени уменията и квалификацията им и как мислят да развиват уменията си.

Всички, които желаят, могат да намерят анкетата в сайта на висшето си училище и след попълване да я изпратят до 18.11.2014 г. на адрес : V.Taneva@president.bg

 

Подобни статии

Top